Voorwaarden

De huurprijs voor de carnavalswagens bedraagt € 600,00 per dagdeel.
Dit geldt voor de praalwagens die gehuurd worden op carnavalsdagen:

 • zaterdag 10 februari 2024 (prijs in overleg)
 • zondag 11 februari 2024
 • maandag 12 februari 2024
 • dinsdag 13 februari 2024

De huurprijs buiten het carnavalsseizoen na onderling overleg. Tevens vragen wij een borgsom, ter grootte van € 500,00.
Na controle van de gehuurde carnavalswagen wordt de borg binnen een week na de verhuurdatum teruggeboekt op uw bankrekening.

 1. De carnavalswagen wordt gehuurd voor één dagdeel. Het dagdeel duurt van 10.00 uur ‘s morgens tot 09.00 uur de dag daaropvolgend.
 2. Door de verhuurder wordt een borgsom gevraagd. Deze bedraagt € 500,00 en dient vóór 31 december 2021 te worden voldaan. Na controle van de gehuurde carnavalswagen wordt de borg binnen een week na de verhuurdatum teruggeboekt op uw bankrekening.
 3. De overeengekomen huur (totaalprijs) dient uiterlijk 11 januari 2022 te zijn overgemaakt op bankrekeningnummer RegioBank NL54RBRB0783127979 t.n.v. C.V. “De Aester” Echt onder vermelding van de naam van uw vereniging. Bij het niet tijdig betalen kan de overeenkomst door de verhuurder worden ontbonden en bent u de borgsom kwijt.
 4. De carnavalswagens worden verhuurd zonder chauffeur en tractor. De huurder dient zelf zorg te dragen voor een lichtbalk achter op de wagen.
 5. Bij het verlaten van het terrein zijn alle risico’s voor de huurder. De huurder is wettelijk verplicht voor een WAM verzekering van het trekkend motorrijtuig van de carnavalswagen. Vele WAM assuradeurs sluiten de WAM dekking voor carnavals-optochten uit en men dient dan een specifieke praalwagen verzekering af te sluiten. Vraag dit na bij uw verzekeringstussenpersoon.
 6. Bij aflevering dient de carnavalswagen schoon te zijn. Wij verzoeken u deze af te leveren zoals u hem van ons heeft gekregen. De carnavalswagen vrij maken van dozen, plastic, glas en confetti. Mocht dit niet het geval zijn zullen de schoonmaakkosten in mindering worden gebracht op de door u betaalde borgsom.
 7. Door het zetten van mijn handtekening ga ik akkoord met de Privacy Policy van C.V. “De Aester” Echt (te vinden op onze website zoals vermeld op dit formulier). Hierin is onder andere omschreven hoe wordt omgegaan met uw (adres)gegevens.